Mẫu biệt thự hiện đại 3 tầng 450m2

Đặc điểm của lô đất là dài và hẹp. Phía sau của lô đất đặc biệt này, nhìn ra một hồ nước xanh mát rộng tới 24 ha. Đây chính là lợi thế tuyệt vời của thửa đất.

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-1

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-2

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-3

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-4

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-5

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-7

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-8

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-9

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-10

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-11

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-12

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-13

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-14

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-15

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-16

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-17

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-18

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-19

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-20

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-21

biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-22 biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-23 biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-24 biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-25 biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-26 biet-thu-hien-dai-3-tang-450m2-27

Nguồn: portaldearquitectos.com/